top of page
Depositphotos_66464097_s-2015.jpg

ביטול פסילת רישיון

מה קורה כשבוחן תנועה משטרתי טועה ?

איך ניתן לקזז בעונשין כשבבית משפט נותן חוות דעת בוחן תנועה פרטי מטעמכם ?

להמשך קריאה לחץ כאן :

Depositphotos_11998440_m-2015.jpg

ניסיון לרצח !

תאונות נוראיות יכולות לקרות בלי שתראו את המתרחש .

עוגמת הנפש היא רבה 

במיוחד כשמאשימים אתכם ברצח !

מוזמנים לקרוא פסק דין שהייתי מעורב בו עד שינוי הגזר דין לטובת הנאשם 

Depositphotos_41262791_m-2015.jpg

עבודה יסודית 

כשכתב התביעה עומד על עשרות אלפי שקלים ,יש צורך בעבודה יסודית ולעומק .

איך מעורבות של בוחן תנועה משה וייסמן גרמה להפיכת הקערה וצמצום משמעותי בקנס

Depositphotos_207262308_m-2015.jpg

עבודה יסודית

נהגי מוניות ?

הסיפור הזה בשבילכם !

כשבוחן תנועה פרטי מלווה אתכם לדיון 

הכול נראה אחרת !

Depositphotos_187467862_m-2015.jpg

שינוי גזר דין 

האם ניתן לשנות פסק דין אחרי תאונה עם נפגעים ?

האם בוחן תנועה פרטי יכול להגן עליכם גם במקרה של עמידה מול בוחן תנועה משטרתי ?

כל התשובות בהמשך המאמר :

Depositphotos_1113247_m-2015.jpg

מאסר בפועל שבוטל 

מעורבות בתאונה קשה שכמעט הסתיימה במאסר עד שבוחן תנועה משה וייסמן הגיע לעזרת הנאשם .

מסקרן ?

כל הפרטים בהמשך 

 

Depositphotos_81426452_m-2015.jpg

הקלה בפסק דין 

האם זכותכם לא להסכים לפסק דין ?

האם עדויות מהשטח יכולות להכריע בעת מתן עדות סותרת ?

 

Depositphotos_62046107_m-2015.jpg

תיקון כתב אישום

מה קורה כשבוחן תנועה משטרתי טועה בפרטים ?

האם ניתן למזער תוצאות בית משפט ולהפוך את הקערה על פיה ?

בהחלט !

Depositphotos_32412473_s-2015.jpg

זיכוי מחמת ספק

האם מחדלים בחוות דעת של בוחן תנועה משטרתי יכולים להביא זיכוי מוחלט לאחר חוות דעת של בוחן תנועה מטעמכם ?

Depositphotos_180341850_m-2015.jpg

חזרה מתביעה

האם תאונה שמתרחשת בין רכב לקטנוע ,ובעל הקטנוע ללא רישיון וללא  ביטוח - האם אוטומטית יורשע בבית המשפט ?

לא ממש .

אפילו להפך

פסק דין מרתק !

Depositphotos_207262308_m-2015.jpg

מחיקת סעיפי אישום

איך הופכים האשמה בגרימת תאונה לעבירת תנועה בלבד ?

מהמתרחש בבית המשפט כשלוקחים בוחן תנועה פרטי 

45156410_10211435124507681_1793728675254

בהיעדר נאשם 

מה עושים אם קיבלתם הודעה ששפטו אתכם על עבירת תנועה כשאתם לא הייתם נוכחים כי לא הייתם מודעים למשפט ?

חשוב לקרוא !

bottom of page