top of page

תיק תאונת דרכים שהתביעה דרשה מאסר בפועל הסתיים בפסילה בפועל וקנס בלבד

לבית משפט תעבורה בנצרת הוגש כתב אישום כנגד נהג שלא שמר מרחק ופגע חזית באחור בחמישה כלי רכב שונים שהיו בעצירה עקב פקק תנועה, כתוצאה מהתאונה נפצעו 10 אנשים, מתוכם 5 נפצעו חבלות

של ממש

 

הבוחן המשטרתי שהגיע לטפל בתאונה ערך סקיצה ואסף ממצאים ובהמשך ערך התאמת נזקים במגרש

אליו נלקחו כלי הרכב, ובהמשך הבוחן ערך חוות דעת מומחה

 

הנאשם ביום התרחשות התאונה פנה לבוחן תנועה פרטי וייסמן משה, אשר הגיע מיד למקום התאונה

והחל מיד באיסוף הממצאים במקביל לעבודתו של הבוחן המשטרתי

לאחר שהוגש כתב אישום, בוחן התנועה וייסמן משה, בחן את עבודתו של הבוחן המשטרתי, וגילה כי הבוחן המשטרתי עשה טעויות רבות

 

הבוחן המשטרתי בעת שערך סקיצה שגה במיקומן של כלי הרכב ושינה את סדר הרכבים

הבוחן המשטרתי טעה בסימנים שהיו בכביש, סימנים שנראו סימני בלימה קבע כי אלו סימני דחיפה

סימני חריצה של רכבים האחרים כתב כי שייכים לרכב הנאשם

הבוחן המשטרתי ערך תרשים של מקום התאונה, והתרשים חייב להיות תואם לסקיצה, אך בבדיקה התברר שהבוחן שינה את מיקומם של כלי הרכב המעורבים

הבוחן המשטרתי ערך התאמת נזקים במגרש לרכבים, בהתאמה זו עפ"י תמונות ציין במדויק את מיקומן של כלי הרכב המעורבים בעת התרחשות התאונה

הבוחן המשטרתי ערך חוות דעת (דוח בוחן) וגם כאן הבוחן טעה במסקנותיו ואף שינה את מה שציין בבדיקת התאמת הנזקים שערך

כנגד הנהג הוגש כתב אישום חמור על נהיגה במהירות שלא בהתאם לתנאי הדרך, אי שמירת מרחק וחבלות של ממש

 

במהלך ההוכחות העיד הבוחן המשטרתי ומיד בתחילת הופעתו, הבוחן ציין כי שגה בעבודתו וביקש לתקן את הטעויות שעשה בהצבת כלי הרכב, אך עדין קבע כי האשם בהתרחשות התאונה הינו הנאשם

בוחן התנועה וייסמן משה, העיד מטעם ההגנה והעלה את כל הטעויות שעשה הבוחן

המשטרתי, וקבע כי לפני שנאשם פגע באחור הרכב שלפניו, היו בין כלי הרכב המעורבים

תאונות שונות אחת אחרי השנייה

 

לאחר סיום הופעתו של בוחן התנועה הפרטי, וייסמן משה, התביעה המשטרתית ביקשה דחייה של

הסיכומים בטענה כי המומחה מטעם ההגנה, וייסמן משה, מסר דברים חדשים שלא היו ידועים לתביעה.

 

עו"ד מטעם הנאשם מסרה כי חוות דעתו של בוחן התנועה וייסמן משה נמסרה לתביעה עוד לפני ניהול המשפט לצורכי משא ומתן כך שלא היה שום הפתעה. השופטת שדנה בתיק דחתה את בקשת התביעה להגשת חוות דעת הזמה, ואף הפצירה בתביעה המשטרתית כי יש להם בעיה בתיק

התביעה המשטרית לאחר הערת בית המשפט, ולאחר דיון עם הנאשם ובעקבות חוות דעתו של בוחן התנועה הפרטי וייסמן משה, כתב האישום תוקן בכך שהנאשם פגע אך ורק ברכב שהיה לפניו, ובעקבות כך סוכם על פסילה בפועל וקנס כספי

bottom of page