top of page

חזרה מתביעה כנגד רוכב קטנוע שנהג ללא רשיון נהיגה וביטוח חיפה

תיק שנוהל בבית משפט בנצרת

כנגד רוכב קטנוע שנהג ללא רשיון נהיגה ותעודת ביטוח, הוגשה תביעה אזרחית ע"י חברת ביטוח הפניקס לבית משפט בנצרת על כך, שבקיבוץ בית השיטה עת נסע הרכב הפרטי בנתיבו באיטיות עפ"י כל כללי הזהירות והדרך לפתע הגיח רוכב הקטנוע במהירות מופרזת ובחוסר זהירות סטה לכיוונו ופגע בצדו השמאלי קדמי וגרם לו לנזקים, התובעת מבקשת להדגיש כי הנתבע רוכב הקטנוע נהג ללא רשיון נהיגה וללא אורות וללא מספרי רישוי. סכום התביעה עמד על 23412 ₪.

בוחן התנועה האזרחי משה וייסמן התבקש ע"י הנתבע רוכב הקטנוע, לעיין בתביעה ובתיק המשטרתי שצורף לכתב התביעה והכין חוות דעת.

וייסמן משה, מסר כי לאחר בחינת כל המסמכים שהוצגו בפניו קבע כי:

התייחסות לתיק המשטרתי

שלוחת הבוחנים מאת"ן עפולה לאחר שחקרה ובחנה את תיק תאונת הדרכים ולמרות שרוכב הקטנוע נהג ללא רשיון נהיגה וללא תעודת ביטוח, סגרה את התיק מחוסר ראיות.

התייחסות לכתב התביעה של חברת הביטוח פניקס

אין מחלוקת כי התרחשה תאונת דרכים בין הרכב לבין הקטנוע. הנתבע נסע בנתיבו בצד ימין הכביש והתאונה נגרמה עקב רשלנותו של התובע שנסע מהר מדי והגיע לעקומה ימינה וסטה לכיוון נסיעת האופנוע (כוח צנטריפוגלי) והתנגש עם חזית צד שמאל בצד שמאל של הקטנוע.

לגבי הטענה כי הקטנוע נסע ללא אורות, טענה זו אינה נכונה, רוכב הקטנוע בעדותו מוסר כי נהג עם אורות גבוהים, ועפ"י חוות דעת מומחה מעבדת סימנים וחומרים המחלקה לזיהוי פלילי המומחה נדב לוין קבע כי לדעתו, נימת אור הדרך (אור גבוה) בנורה זאת האירה או הבהבה לזמן (האירה) לזמן קצר. מכאן שהמומחה אישר את טענתו של רוכב הקטנוע כי נסע עם אורות גבוהים.

אין מחלוקת כי אירעה תאונת דרכים עקב סטייה מנתיב נסיעה, לכן לא מובן הסעיף שהוכנס "לא שמר מרחק סביר בנסיבות העניין". כאשר מדובר בתאונה מסוג סטייה מנתיב נסיעה.

 

לגבי טופס ההודעה של המבוטח בן שמעון לפיד: בסעיף ג', פרטי האירוע ותאור המקרה בפסקה

"מי לדעתך אשם בתאונה" נכתב המבוטח, ממשפט זה ניתן להסיק כי המבוטח בן שמעון לפיד

אשם ואחראי לקרות התאונה

.

בנוסף, וייסמן משה ערך בדיקה במקום התאונה בשעת התאונה באור ירח מלא, המקום חשוך ללא

תאורת רחוב, מכוניות נוסעות במרכז הכביש ואף בשמאלו בשל רוחב הכביש.

 

 

ובשל רוחב הכביש והעקומה בשים לב לפגיעת הרכב בקטנוע בכנף קדמי שמאלי ובנוסע בקטנוע (בירך שמאל), ניתן להניח בוודאות כי הפגיעה הייתה בתנועה מעגלית מחלקו הקדמי של הקטנוע לאורך צדו השמאלי של הקטנוע ופגיעה בירך שמאל של הנוסע בקטנוע, אין כל ספק שהרכב הפוגע סטה לכיוון נסיעת הקטנוע (כוח צנטריפוגלי, ונסיעה בנתיב נסיעת הקטנוע).

עפ"י המסמכים שהוגשו לעיוני ועפ"י ביקורי במקום התאונה, התובע נהג ברכב פרטי בחוסר זהירות ובעת שהגיע לעקומה ימינה ביחס לכיוון נסיעתו סטה לכיוון הנגדי כיוון נסיעת רוכב הקטנוע שהגיע מולו, ונקודת האימפקט הייתה בנתיב נסיעת הקטנוע. לאור כל האמור לעיל, האחריות על קרות התאונה הינה על התובע.

 

התיק נוהל בבית משפט בנצרת בפני כבוד הרשם אלעד טל, ולאחר שחוות הדעת הוצגה הן לבית משפט והן לתובעת חברת ביטוח הפניקס, ולאחר התחלת שמיעת ראיות בתיק:

ולאור הנתונים שאסף בוחן התנועה האזרחי, משה וייסמן, חברת הביטוח הפניקס קיבלה את מסקנותיו של בוחן התנועה האזרחי וייסמן משה וחזרה בהם מכתב התביעה, והתיק בוטל, ולמעשה "בעקבות חוות הדעת שהוגשה לנתבע ע"י בוחן התנועה האזרחי וייסמן משה, הנתבע זכה למרות שהתיק לא נוהל.

bottom of page