top of page

בעקבות בחינת התיק המשטרתי ע"י בוחן תנועה אזרחי והכנת חוות דעת לבית משפט

תוקן כתב האישום שהביאה לגזר דין מקל על הנאשם.

לבית משפט לתעבורה בחיפה(ת"ד 3260-03-15) הוגש כתב אישום כנגד נהג על כך שלא ציית לתמרור 301 "תן זכות קדימה" ובנהיגה רשלנית בכך שלא שם לב לדרך וחסם דרכו של רכב שהגיע מימינו וכלי הרכב התנגשו וכתוצאה מהתאונה נחבל בגופו נהג הרכב השני ונגרמו נזקים לכלי הרכב.

התביעה דרשה פסילה חובה של 3 חודשים, פסילה על תנאי וקנס כספי.

הנהג הנאשם פנה לבוחן תנועה אזרחי, וייסמן משה, אשר בחר את התיק המשטרתי ומצא מחדלי חקירה בעבודתו של הבוחן מטעם המשטרה:

הבוחן הגיע למקום התאונה לאחר כמה ימים מקרות התאונה וערך סקיצה של מקום התאונה וזאת עפ"י הכוונה טלפונית עם הנהג המעורב השני לגבי מיקום מדויק של התאונה.

הבוחן קבע את מקום האימפקט (התנגשות) בכביש בין כלי הרכב ללא הצבעת אף אחד מהנהגים המעורבים בתאונה.

הבוחן קבע עפ"י מקום האימפקט שהחליט כי רכב הנאשם הספיק להיכנס לתוך הצומת בזמן של 1 שנייה עד למקום האימפקט, וערך שחזור עפ"י מהירות 30 קמ"ש טענת נהג הרכב המעורב השני.

הבוחן לא התייחס כלל לנזקים בכלי הרכב, תמונות של הנזקים בשני כלי הרכב נמסרו לו ע"י הנאשם.

הבוחן ערך ניסוי שדה ראיה בשעת לילה (21:30) כשהתאונה התרחשה בשעות הבוקר (07:30), וקבע שדה ראיה בכיוון נסיעת הנאשם מקו הצומת פתוח למרחק 100 מ'.

עפ"י חוות דעתו של בוחן התנועה האזרחי וייסמן משה אשר קבע:

 

 הבוחן המשטרתי היה צריך לקבוע עם הנהג הנאשם או לחילופין עם הנההשני על מנת שיצביעו לבוחן על כיוון נסיעת כלי הרכב ועל מקום האימפקט

בכביש, דבר אשר לא נעשה ע"י הבוחן המשטרתי

הבוחן ערך שחזור במהירות 30 קמ"ש וזאת מבלי להתייחס כלל להודעתו של הנהג המעורב השני, עפ"י הודעתו נהג במהירות 35 קמ"ש, כך שהשחזור שערך הבוחן אינו תואם את העדויות.

הבוחן היה חייב לערוך את ניסוי שדה הראיה סמוך לשעת התאונה שהייתה בשעות הבוקר בשעה 07:30 והבוחן היה נוכח לדעת כי בשעה זו שדה הראייה מוגבלת עקב כלי רכב אשר חונים במקום בשעות הבוקר (מדובר באזור מסחרי) ורכב הנאשם על מנת לראות לצד ימין היה עליו לבלוט לתוך הצומת 1.20 מ'.

עפ"י בחינת התמונות שהנאשם מסר לבוחן, קבעתי כי בעת ההתנגשות רכב הנאשם היה בעצירה בזמן ההתנגשות ורכב המעורב השני שהגיע מימינו של רכב הנאשם פגע עם דופן שמאל של רכבו מדלת קדמית שמאלית ועפ"י התמונות רואים כי המכה הינה מהחזית לאחור, דבר המצביע על כך שרכב הנאשם היה בעצירה.

בעקבות מחדלי החקירה ולאחר משא ומתן עם התביעות

הצדדים הגיעו להסכמה וכתב האישום תוקן

לסעיפי אשמה:

נהיגה בחוסר זהירות וגרימת נזק וקיפוח זכות השימוש בדרך.

עפ"י עסקת הטיעון הנאשם הודה בכתב האישום המתוקן ונגזר על הנהג פסילה חודשיים על תנאי לשנה, וקנס כספי ע"ס 800 ₪.

bottom of page