top of page

 

בעקבות חוות דעת של בוחן תנועה אזרחי משה וייסמן

כתב האישום תוקן מעבירה של ניסיון לרצח לחבלה ופציעה חמורה

בית משפט המחוזי בלוד הוגש כתב אישום נגד ג.א., בכך שנהג ברכב בטייבה, הנאשם שילב להילוך אחורי נסע לאחור ואז תוך האצת מהירות הנסיעה , התנגש באמצעות רכבו במתלוננת אשר עמדה על הכביש בין רכב הנאשם לרכב המתלוננת, כתוצאה מכך המתלוננת הועפה והתרוממה באוויר, וגופה הוטח בשמשת רכב הנאשם והוטלה לצידי הכביש, ובהמשך רכב הנאשם התנגש ברכב המתלוננת בה שהו בנותיה של המתלוננת, ורכב המתלוננת הועפה לחומת קיר ושם נבלמה, הנאשם נמלט מהמקום מבלי להגיש עזרה.

נגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין: ניסיון לרצח, איומים, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, פציעה בנסיבות מחמירות, וחבלה במזיד לרכב.

עפ"י תיק המשטרה, התיק טופל ע"י יחידת פשעים חמורים תוך סיוע עם בוחנים מאגף תנועה שרון בשלב מאוחר יותר של החקירה.

עפ"י בחינת התיק על ידי כבוחן תנועה אזרחי, נמצאו ליקויים רבים בתיק החקירה:

ביום האירוע למרות שדווח למשטרה על אירוע תאונת דרכים, למקום

 

האירוע הגיע שוטר סיור בלבד, הבוחנים החליטו עפ"י דיווח הסייר כי אינם מעוניינים להגיע ולהעביר את האירוע לחקירות, וכך גם החוקר הפלילי לא הגיע לזירת העבירה.

המתלוננת מסרה 3 גרסאות שונות לגבי התרחשות האירוע.

רכבו של הנאשם נגרר לתחנת טייבה לצורך בדיקות ואת רכבה של המתלוננת החליטו שאין צורך לבדוק אותו ע"י החקירות.

עפ"י דוח מז"פ (זיהוי פלילי) בחוות הדעת נכתב כי נמצאו שערות בשמשת חזית רכב הנאשם. נטען כי המתלוננת הועפה על שמשת חזית הרכב, על כן, איש המז"פ היה חייב לקחת מהמתלוננת דגימת שיער על מנת להשוואות לשיער שמצא ברכב הנאשם. אך במקרה הנ"ל איש המז"פ לא עשה זאת ואף חוקר שהיה מעורב בתיק לא פנה למז"פ לצורך עריכת הבדיקה שהינה כו חשובה בכדי לבדוק האם המתלוננת באמת הועפה לשמשת חזית הרכב.

לתחנת טייבה הוזמן בוחן תנועה משטרתי, הבוחן המשטרתי בדק את רכב הנאשם בתחנה וערך תמונות לנזק, ובהמשך בדק את רכב המתלוננת בביתה. הבוחן ערך חוות דעת וקבע כי יש התאמה בנזקים וזאת קבע על בסיס בדיקת הנזקים ועפ"י התמונות

שצילם. הבוחן המשטרתי טעה בקביעה זו והיה עליו להביא את רכבה של המתלוננת

לתחנת המשטרה ולערוך התאמת נזקים בין שני כלי הרכב ורק אז

לקבוע האם יש התאמה בין הנזקים לכלי הרכב.

 

הבוחן המשטרתי היה עליו להגיע למקום האירוע ולערוך מדידות וניסויים ולהתייחס לכל נושא המהירות ולכל נושא הפגיעות בין רכבו של הנאשם למתלוננת ולרכבה של המתלוננת, אך הבוחן המשטרתי לא עשה כך.

ערכתי ביקור במקום האירוע, ועפ"י ניסויים שערכתי במקום רכב הנאשם לא היה יכול להאיץ ולנסוע מהר. עפ"י הניסויים המהירות המירבית אשר ניתן להגיע הינו 20 קמ"ש וזאת עקב תנאי השטח במקום.

לסיכום: הפרקליטות לאחר שקראו את חוות דעתי בו פירטתי את הליקויים שבתיק המשטרה, ולאחר שבאו בדברים עם עורכי דינו של הנאשם, העבירה על ניסיון לרצח בוטל עקב מחדלי חקירה, כתב האישום תוקן לסעיפי אישום של חבלה ופציעה חמורה, וסוכם כי הנאשם ירצה 20 חודשי מאסר בפועל בלבד. שופטי בית משפט המחוזי קיבלו את הסדר הטיעון.

bottom of page