top of page
Search
  • Writer's pictureshelas roni

נהיגה בגשם

Updated: Feb 3, 2019


נהיגה בגשם:

בגלל הראות המוגבלת והכביש החלק, נהיגה בגשם חזק מחייבת לנהוג לאט יותר ויש צורך להימנע מפעולות חדות ופתאומיות.


האצה ובלימה האצה חזקה מדי בכביש חלק עלולה לגרום לסבסוב הגלגלים במקום ולאיבוד שליטה. בכביש חלק מרחק הבלימה מתארך מאוד. יש לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל ויש צורך לתכנן את העצירה מראש כדי להימנע מבלימה פתאומית. בלימת פתע על כביש רטוב עלולה לגרום להחלקה ולאיבוד שליטה. יש להאט לפני כל סיבוב ופנייה חדה ויש להיכנס לעיקול באיטיות. בלימה על כביש רטוב בסיבוב מסוכנת מאוד. בתנאי מזג אוויר קשים נהגים רבים מרוכזים ברכב שלפניהם ואינם מודעים למה שקורה בצדדים ומאחור חשוב מאוד לזכור זאת, באזורים עירוניים יש לנהוג בחורף ביתר זהירות, ולהימנע מנסיעה מהירה שבהם עלול להפתיע הולך רגל מבין המכוניות החונות. חשוב לזכור כי הולכי הרגל חובשים כובע והולכים עם מטריה ולכן שדה הראיה שלהם מוגבל וילדים עטופים במעיל גשם עלולים לא להבחין בכלי רכב מתקרבים.


גשם ראשון הגשמים הראשונים של השנה מעלים על פני הכביש לכלוך, אבק, שמן ודלקים שהצטברו בחריציו בחודשי הקיץ. הכביש הופך בפתאומיות לחלק מאוד וגורם לתאונות דרכים רבות. בכל מקרה של גשם אחרי תקופה של יובש, יש להפחית את מהירות הנסיעה ולהאט בסיבובים ולהימנע מבלימת פתע.שלוליות רצוי להימנע מכניסה לשלוליות גדולות, מכיוון שאין לדעת את עומקן ואם יש בהן בורות. אם לא ניתן לעקוף את בשלולית, יש להאט וחצות אותה במהירות איטית, בהילוך נמוך אך בסיבובי מנוע גבוהים. יש לשמור על תנועה רצופה, הגה ישר קדימה ומהירות קבועה ולהימנע מבלימה או האצה. יש להיכנס לשלולית באיטיות כדי לא ליצור גלים שעלולים לכבות את המנוע. יש לשמור מרחק מכלי רכב אחרים העלולים ליצור גלים שיציפו את רכבם. בלמים רטובים אינם בולמים היטב, לאחר היציאה מהשלולית יש ללחוץ מספר פעמים על דוושת הבלם כדי לייבש את הרפידות.


נהיגה בערפל בתנאי ערפל טווח הראייה מצטמצם מאוד, לעיתים עד מטרים ספורים, יש להאט מיד עם הכניסה לערפל ולנהוג בהתאם. אור גבוה (אור דרך) אינו יעיל בערפל, יש להשתמש באור רגיל (אור מעבר) ובפנסי ערפל במידה ויש.

18 views0 comments

Comments


bottom of page