top of page
Search
  • Writer's pictureshelas roni

משמעות לחץ אוויר בצמיגים

Updated: Feb 3, 2019

לחץ אוויר בצמיגים

לחץ האוויר בצמיגי הרכב משפיע על בטיחות הנסיעה, על יציבות הכביש ועל נוחות הנסיעה. כשלחץ האוויר בצמיגים שלכם נכון – הנהיגה ברכב והנסיעה בו תהיינה בטוחות ונעימות.נזקי לחץ אוויר לא תקין לחץ אוויר לא נכון הוא בעיה בטיחותית: הוא מפחית את אחיזת הכביש, הוא עלול לגרום להתפוצצות הצמיג והוא מצמצם את היעילות של מערכות ABS ו-ESP. במצב של לחץ אוויר לא סימטרי עלולה להיגרם סטייה של הרכב בעת עצירה מהירה.


לחץ אוויר לא נכון מקצר את חיי הצמיג, חוסר איזון פוגע בצמיג במשך הזמן, ולחץ אוויר נמוך מדי גורם לעלייה בצריכת הדלק.מתי לבדוק לחץ אוויר בצמיגים? חשוב ביותר לבדוק את הצמיגים לפחות אחת לשבוע, וכאשר הם קרים, כלומר בבוקר או לאחר שהרכב עמד כחצי שעה. אם תיסעו לתחנת הדלק הקרובה הצמיגים כבר יהיו חמים ולכן המדידה לא תהיה מדויקת. אם אתם נוסעים לתחנה הקרובה – שימו לב שהיא מצוידת במד לחץ אוויר דיגיטלי, הוא מדויק יותר. מומלץ מאוד לקנות מד לחץ אוויר, וכך תוכלו לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפני התחלת הנסיעה. עלות מד לחץ אוויר לשימוש פרטי הינה עשרות בודדות של שקלים וזו קנייה כדאית ביותר. כך תוכלו לבצע מדידות בתכיפות ובתנאים מיטביים.איך לבדוק לחץ אוויר בצמיגים? בעמדות מילוי האוויר שבתחנות הדלק מוצגת בדרך כלל טבלת לחצי אוויר לפי סוג הרכב. אל תסמכו עליה! במקרים רבים היא אינה מעודכנת ואינה מתייחסות לדגמים שונים. המקור המהימן למידע על לחץ האוויר הנדרש הוא ספר הרכב. לעתים תמצאו מדבקה על משקוף הדלת או סמוך לפתח מילוי הדלק. שימו לב שלעתים נדרש לחץ שונה לגלגלים הקדמיים ולגלגלים האחוריים, או לרכב עמוס או ריק. יש להקפיד לבדוק את לחץ האוויר בהתאם להוראות היצרן ובמיוחד לפני נסיעות ארוכות. לחץ אוויר נמוך לא תמיד נראה בעין על פני הצמיג. לכן יש להקפיד על בדיקה עם מכשיר גם אם הצמיג נראה מלא.

כאשר אתם בודקים את הצמיגים, חשוב שתסתכלו גם על מצבו הכללי של הצמיג. סיבה שכיחה לתאונות דרכים היא צמיגים שחוקים או יבשים. כאשר אתם מחליפים – יש לוודא ששני הצמיגים על אותו סרן הם מאותו סוג.

איך למלא לחץ אוויר בצמיגים? קראו את ההוראות שעל גבי מכשיר המילוי בתחנת הדלק. אם הן לא ברורות – קראו למתדלק. יש לכוון את המכשיר ללחץ הרצוי ולהתחיל למלא באמצעות הצמדת פתח הפיה לשסתום (הוונטיל). אם נשמע צלצול – יש למלא עד הפסקתו. אם אתם לאחר נסיעה והצמיג חם – מלאו 2-3 PSI יותר מהלחץ המומלץ.


213 views0 comments

Comments


bottom of page