top of page
Search
  • Writer's pictureshelas roni

ריענון לשנת לימודים חדשה

רענון לקראת תחילת שנת הלימודים


מסלול הליכה לבית הספר/גני ילדים:

יש לבחור עם הילדים את מסלול ההליכה מהבית לבית הספר וחזרה.

יש לתרגל את מסלול ההליכה, ומתן הסבר על הסכנות שבדרך ועל אמצעי זהירות.

יש ללכת רחוק משפת המדרכה.

לבחור מקום בטוח לחצייה, רצוי במעבר חצייה שנמצאים בו משמרות זה"ב.

רק כאשר הכביש פנוי – חוצים ישר ובהליכה מהירה.

אסור להשתמש בטלפון נייד בעת חציית הכביש, לא מסמסים ולא מדברים ולא מאזינים למוזיקה.


נסיעה בטוחה לבית הספר/גני ילדים:

יש לחגור את חגורת הבטיחות מלפנים ומאחור.

יש להקפיד להוריד את הילדים מהרכב רק מהדלת הסמוכה למדרכה.

ילדים קטנים, יש לרתום במושבי בטיחות מתאימים לגילם ומשקלם.

התנהגות בעת ההסעה לבית הספר/גני ילדים:

לעלות לרכב ההסעה בצורה מסודרת וללא דחיפות.

על הילדים להיות ישובים וחגורים בחגורת בטיחות.

אין להוציא יד או ראש מהחלון.

יש לרדת בזהירות מרכב ההסעה בתום הנסיעה בצד הפונה למדרכה.
רכיבה בטוחה:

חובה לחבוש קסדה ומומלץ ללבוש מגיני ברכיים ומרפקים.

רכיבה על אופניים שהן תקינות, מחזירי אור פנס פעמון ובלמים.

אין להשתמש בטלפון נייד בעת הרכיבה.

הרכיבה על אופניים, אופניים חשמליות, רכינוע (סגווי והוהרבורד) וגלגינוע (קורקינט חשמלי) מותרת מגיל 16.

שנה בטוחה ומוצלחת !!!!!!!

משה וייסמן בוחן תנועה פרטי/אזרחי

10 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page