top of page
Search
  • Writer's pictureshelas roni

פעילות לביצוע אחרי תאונת דרכים

Updated: Feb 3, 2019
פעולות לביצוע לאחר אירוע של תאונת דרכים

בעת התרחשות תאונה, תיעוד התאונה חשוב מאוד לכל המעורבים, בין אם הוא אשם או שלא אשם בתאונה. איסוף הממצאים בתיעוד התאונה מלווים אתכם לכל אורך הדרך עד לסיום ההליך המשפטי הפלילי או האזרחי.


יש צורך לצלם את מצב הרכבים, הכביש, וכל הזירה וכל זאת לפני הזזת כלי הרכב מהכביש.

במידה וקיימים עדים לתאונה אשר ראו את התרחשות התאונה, יש צורך לקחת פרטים מלאים (שם, כתובת וטלפון), את פרטי העדים יש למסור לחברת הביטוח ואף למשטרה במידה ויש טיפול משטרתי.

ברוב המקרים בוחן תנועה של משטרת ישראל יגיע למקום התאונה, יפתח תיק חקירה ובסופה של חקירה, התיק ייסגר או שיוגש כתב אישום כנגד הנהג האשם בתאונה. נהג המוגש נגדו כתב אישום ע"י תביעות/פרקליטות עליו לפנות לעו"ד המתמחה בתחום התעבורה, ובנוסף לפנות לבוחן תנועה אזרחי לקבלת חוות דעת.


חוות הדעת של הבוחן האזרחי תציג בפני בית המשפט קביעה מקצועית להתרחשות התאונה, חוות דעת זו יכולה להביא בסופו של דבר לזיכוי הנאשם או לחילופין להפחתה מהותית בעונשו.

שילוב של בוחן תאונות אזרחי מיומן ומקצועי מהשלב הראשוני של קרות התאונה יכולים להביא לתוצאות טובות ואמיתות.

6 views0 comments

Comentarios


bottom of page