top of page
Search
  • Writer's pictureshelas roni

השפעת נוסעים על הנהיגה

Updated: Feb 3, 2019


אחת הסוגיות המתעוררות בשנים האחרונות עקב מספרן הרב של תאונות הדרכים

היא מספר הנוסעים בנסיעה.


הסחת דעת של הנהג,חוסר תשומת הלב ,מהווה לפי מחקרים מרכיב עיקרי בתאונות הקשורות בגורם אנושי

שהן כ -93% מכלל תאונות הדרכים .


הממצאים מראים כי הנהג לא היה מרוכז לפחות 3 שניות לפני התרחשות התאונה .


הערכה קיימת מדברת על 30% הסחת דעת בזמן הנהיגה כאשר הרכב נתון בתנועה - למשל שיחה עם הנוסעים ברכב או העברת דבר מה לילד /נוסע שיושב מאחור .מספר הנוסעים ברכב משפיע בעיקר על נהגים צעירים .

מחקרים שנעשו ובדקו את הקשר בין מספר הנוסעים ברכב לבין סיכוי מעורבות הנהג בתאונה

גילו שככל שמספר הנוסעים ברכב גדול יותר ,הסיכוי לתאונה גבוה יותר.


הקביעה המחקרית טוענת שזה רלוונטי בעיקר כשמדובר בנהגים צעירים עם ניסיון לא רב ,מאחר שקל יותר להסיח את דעתם.כאשר ישנה חבורה צעירה ברכב ,נוצרת דינמיקה שבדרך כלל תהיה דינמית מאוד ,הכוללת שירה,צעקות,דו שיח קולני והפרעות אחרות שיכולות בקלות רבה להסיח את דעתו של הנהג מהמתרחש בכביש.

כאשר נהג צעיר מופתע מהתרחשות בכביש ,שלא שם לב אליה בגלל היותו מרוכז בדינמיקה בתוך הרכב יהיה לו קשה להגיב בהתאם ,ולהתמודד עם האתגר שקורה מולו בכביש.לעיתים,חבורה צעירה גם יכולה להפעיל לחץ חברתי על הנהג , שיסע מהר יותר, יעקוף , או כל סיכון אחר .

אם הנהג ירצה "לרצות " את חבריו ולא יזהר מספיק , וינהג לפי עצותיהם ,הוא יקלע לסיטואציה שיכולה לגרום לתאונה .


כאשר מתלווים לנהג הצעיר נוסעים מבוגרים הם מהווים השפעה ממתנת ויעודדו אותו לנהוג באופן בטוח וזהיר.

רכב עמוס בילדים .

השערה נוספת שצוינה במאמר ,היא כשמספר רב של ילדים היושבים ברכב

עלול גם הוא להופיע , על מידת הבטיחות של הנסיעה .

גם נהג ותיק ,כשילדיו או ילדים אחרים, צועקים,משתוללים , בוכים ברכב ,מידת הקשב שלו תהיה למתרחש בתוך הרכב ופחות למתרחש בנהיגה עצמה ובכביש וזה מתכון מהיר לתאונה .

זיכרו !!

אתם אחראים גם על הנוסעים איתכם

ואם אתם בצד השני ,ולא בצד הנוהג זכרו איזו משימה חשובה מוטלת על כתפיו

להביא אתכם הביתה בשלום.

עזרו לו לבצע זאת בבטחה !

.


.


3 views0 comments
bottom of page