top of page
Search
  • Writer's pictureshelas roni

הכנת הרכב לחורף

Updated: Feb 3, 2019

הכנת הרכב לחורף:

כל נהג חייב לוודא שרכבו תקין לחלוטין. כלל זה נכון לכל ימות השנה.בלמים: בעת בלימה בכביש רטוב, בלמים שחוקים עלולים לגרום להחלקה ולאיבוד שליטה. בדיקת בלמים היא חלק חשוב של מבחן הרישוי (טסט), אך הבדיקה אינה מבטיחה כי הבלמים יישארו תקינים במשך שנה שלמה. כדי להיות בטוחים שבלמים מתפקדים כהלכה יש לבצע מידי פעם בלימת חירום (יש צורך לוודא כי הכביש פנוי), אם הרכב סוחב לצדדים במהלך הבלימה או קושי בבלימה יש לגשת במיידי למוסך.צמיגים: הצמיגים הם הקשר היחיד בין הרכב לכביש. צמיגים שחוקים ולא מאוזנים פוגעים באחיזת הכביש ומגבירים את סכנת ההחלקה. יש לבדוק את החריצים שעל פני הצמיג, אם עומקם פחות מ – 2 מ"מ, הצמיג שחוק ומסוכן לנהיגה ויש צורך להחליפו מיד. תפקיד החריצים הוא לנקז את המים שבין הצמיג לכביש. כאשר הצמיג נשחק והחריצים נעלמים אחיזת הצמיג בכביש אינה מספקת והרכב אינו בשליטה מלאה של הנהג. חשוב לבדוק את לחץ האוויר לפחות פעם בשבוע, ולפני כל נסיעה ארוכה.אורות: בחורף חשוב עוד יותר לראות ולהיראות.

מגבים: גומיות המגב נוטות להתייבש ולאבד מיעילותן במהלך הקיץ. ובגשם הראשון מתגלה שהמגבים אינם מנקים כראוי את שמשת חזית הרכב, אלא רק מורחים את הלכלוך. יש לבדוק את תקינות המגבים על ידי התזת מים ולהחליפם במידת הצורך.מערכת חימום והפשרת אדים: כשקר בחוץ, החלונות מתכסים באדים אשר מסתירים את שדה הראייה, ללא מערכת הפרשה תקינה, הנהג ייאלץ לנגב את האדים בעצמו בזמן נהיגה, פעולה זו מסוכנת ומסיחה את דעתו של הנהג מהדרך. עם מערכת בחימום אינה מצליחה להפשיר את האדים יש להפעיל את המזגן לכיוון שמשת חזית הרכב ובמידת הצורך לפתוח את החלון לכמה דקות.


6 views0 comments

コメント


bottom of page